top of page

מדוע הפר אלוהים את הבטחתו לאברהם?

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

כשהורה אלוהים לאברהם לעזוב את אור כשדים אל ארץ כנען, הבטיח לו פריון רב. אך אחרי שצלח אברהם את המסע המפרך, הרעב הכבד וכל שאר הקשיים - נותרו בכל זאת אברהם ושרה עקרים וערירים. דוק' ליאורה רביד ויותם שטיינמן משוחחים על רעיון הפריון במקרא, ומי באמת אשם בעונש שקיבל אברהם.

מדוע הפר אלוהים את הבטחתו לאברהם?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page