top of page

שרה והגר – מי הגבירה, ומי השפחה?

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

ד"ר רביד ויותם דנים במערכת היחסים המורכבת שבין שרה אימנו והגר, שפחתה, ובמלכוד המשפחתי שלתוכו נקלע אברהם אבינו - ונעזרים בהם כדי לשפוך אור על מעמדם של עבדים ושפחות בימי המקרא.

שרה והגר – מי הגבירה, ומי השפחה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page