top of page

בלתי מספיק בחשבון – יעקב ושתי נשותיו

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

ליאורה ויותם דנים בסיפור אהבתו של יעקב לרחל, עבורה עבד - כמסופר - ארבע עשרה שנים בבית לבן. אך כמו תמיד בעושים תנ"ך, הסיפור הרומנטי מקבל נופך שונה לחלוטין תחת סכין הביקורת ההיסטורית. מהי עסקת 'חילופי כלות', מה ההבדל בין פילגש ואישה בכירה - והאם באמת נאלץ לעבוד יעקב בפרך ארבע עשרה שנים תמורת רחל?...

בלתי מספיק בחשבון – יעקב ושתי נשותיו
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page