top of page

סיפור סמוי, סיפור גלוי – על משמעותם החבויה של השמות בסיפור יעקב, רחל ולאה

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

פירוש שניים עשר שמות בני יעקב הם שתיים עשרה תחנות בחיי הנישואין של לאה ורחל, שביחד יוצרים סיפור סמוי שמקעקע את הסיפור הגלוי והמוכר לכולם.... הפרק שלפנינו הוא אחד השיאים המרשימים ביותר באומנות הכתיבה המקראית, על סודותיה וקסמיה.

סיפור סמוי, סיפור גלוי – על משמעותם החבויה של השמות בסיפור יעקב, רחל ולאה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page