top of page

מדוע עגינות גרועה מגילוי עריות? על המארב שטמנה תמר ליהודה

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

תמר הייתה בצרה צרורה: בעלה נפטר לפני שהביאה לו צאצאים, אך יהודה - אבי בעלה - סירב להשיא לה את בנו הקטן ולשחרר אותה מעגינותה. במעשה ייאוש קיצוני מתחזה תמר לזונה, מפתה את יהודה ובכך עוברת על איסור גילוי העריות. מה היה גורלה המפתיע של תמר, ומה דעתם של כותבי התנ"ך על נשים עגונות שחייהן נעצרו?

מדוע עגינות גרועה מגילוי עריות? על המארב שטמנה תמר ליהודה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page