top of page

המסע בעקבות עשרת השבטים - תם ולא נשלם (פרופ' צבי בן-דור בנית)

1.10.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק הקודם אירחנו את פרופ' צבי בן דור בניט, פרופ' להיסטוריה מאוניברסיטת ניו יורק והתחלנו לדון בשאלה איפה הם עשרת השבטים. הגענו לשנת 730 לפנה"ס והפסקנו עם המסקנה שייתכן ומבחינה היסטורית עשרת השבטים לא גלו ושאנחנו הם עשרת השבטים. הפעם ממשיכים בחיפוש אחר שורשי המיתוס וגילגולו, נבין איך השבטים קשורים בין היתר ליפנים ולאימפריה הבריטית, למה מדובר בסיפור גלובלי חוצה מקומות וזמנים, והאם אחרי הכל מדובר במיתוס שקיומו מוטל בספק?

המסע בעקבות עשרת השבטים - תם ולא נשלם (פרופ' צבי בן-דור בנית)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page