top of page

חלק א' – הנדר האיום של יפתח הגלעדי

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

יפתח הגלעדי היה שופט בשבט מנשה - אך לאחר מות אביו התדרדר אל תחתית החברה והפך למנודה וחסר בית. כשתוקפים העמונים את בני ישראל מציעים זקני השבט ליפתח לעמוד בראש הצבא. יפתח, שעבורו הצעה זו היא הזדמנות שלא תחזור - עושה את הבלתי-יעשה, ונודר להקריב את אחד מבני משפחתו אם ינצח בקרב.

חלק א' – הנדר האיום של יפתח הגלעדי
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page