top of page

חלק ב' – הנדר האיום של יפתח הגלעדי

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

הבסיס לשבועת הנדר הוא פולחן שבו היו מלכים מקריבים את ילדיהם למען הצלת הממלכה. בפרק זה נספר על הנדרים של אחז ומנשה אשר לא הצליחו להציל את ממלכת ישראל מכליה בידי האשורים, על הנדר של חנה - אימו של שמואל - ולבסוף נגלה מה ההבדל בין נדר של אישה ונדר של גבר.

חלק ב' – הנדר האיום של יפתח הגלעדי
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page