top of page

חזון המרכבה – ספר יחזקאל (חלק 1 מתוך 3)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

יחזקאל הוא הנביא היחיד מבין נביאי ישראל שלא חיו בישראל, אלא בבבל שבתחום עיראק של ימינו. בשלושת הפרקים הקרובים נצא למסע אל עולמם של הנביאים ונכיר מושגים חדשים כמו 'נביא', 'נבואה', 'התנבאות', ועוד.
מה ההבדל בין הנביאים שמכונים "ראשונים" לבין אלה שמכונים "אחרונים"? האם הנביא היה יכול להתהפך על דעת עצמו ולהיכנס מרצונו אל המרחב האלוהי ולשוחח איתו ? ואילו עקרונות השפיעו על כותבי התנ"ך, ובכללם הנביאים?

חזון המרכבה – ספר יחזקאל (חלק 1 מתוך 3)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page