top of page

על מיסטיקה יהודית ומלאכים, הסלבריטאים של עולם המקרא

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

ישנו איסור לראות את פני האלוהים או את הנוכחות שלו לפי הדיבר הראשון אבל מצד שני, יש לא מעט תיאורים מפורטים שלו בתנ"ך. בפרק הזה, ליאורה רביד מארחת את פרופסור מאיר בר אילן, המלמד באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לתלמוד ובמחלקה לתולדות ישראל. מהי מיסטיקה? ומהי המיסטיקה המקראית? למה חנוך, ראש המלאכים, קיבל "פולסא דנורא"? ומהי התפתחות הלכתית?

על מיסטיקה יהודית ומלאכים, הסלבריטאים של עולם המקרא
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page