top of page

המפץ הגדול : סיפור הבריאה השני שבספר בראשית (חלק 2)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק הקודם דיברנו על כך שבני העמים הקדומים הותירו מאחוריהם מאות מיתוסים ששואלים כיצד נברא העולם.הבאנו דוגמאות שמעידות שסיפורי הבריאה נוצלו גם כדי להשיב על מספר שאלות יסוד, כמו כיצד נוצרו בני האדם הראשונים, הרי לא היה מי שהוליד אותם. תשובה חוזרת ונשנית היא שהאלים, כמו קדרים, יצרו את בני האדם הראשונים, מטיט, מבוץ או אדמה, ואח"כ הפיחו בהם חיים.מיתוסים רבים מתמודדים עם השאלה מה מקור הרוע בעולם? מהיכן מגיע מקור הידע של האדם?  מדוע האדם יותר חכם מכל החיות האחרות שבראו האלים? ושאלת השאלות : מדוע האלים הנצחיים יצרו את בני האדם למרות שהמוות מחכה בסוף הדרך לכל אחד מאיתנו?

המפץ הגדול : סיפור הבריאה השני שבספר בראשית (חלק 2)
00:00 / 01:04

הפרק ירד לארכיון - אולי בעתיד יחזור לשידור חוזר.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page