top of page

מיהו או מי הם האלוהים? חלק 2 (ד"ר בעז סתוי)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

התנ"ך הינו יצירה תיאולוגית, מטרתו הברורה היא להאדיר ולרומם את שמו של האל. אבל מי זה ה"אל" הזה? מיהו או מי הם האלוהים?
ד"ר בעז סתוי – דוקטור לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום מאונ' ת"א ומרצה בחוג למקרא במכללת אורנים, עימו אני משוחח על דמותו של יהוה- אלהי ישראל.
בפרק השני נדבר על בני בריתו של האל, על האפשרות שיש לו בת ועל האלה שהיא גם אשתו של האלוהים. נקפוץ ונחפור באדמת מדבר סיני  ונגלה כתובות עם תוכן מדהים המגלות לנו עוד פרטים על יהוה, משפחתו ודמותו.

מיהו או מי הם האלוהים? חלק 2 (ד"ר בעז סתוי)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page