top of page

השמות בתנ"ך (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

לשם של כל אחד ואחת מאיתנו יש משמעות והקשר. אנו מקבלים את השם בתחילת הדרך והוא מלווה אותנו, ברוב המקרים כל חיינו. בהקשר ל"עושים תנ"ך" – עולה השאלה המתבקשת מה מקור השמות המופיעים בתנ"ך? האם אנשי קדם ייחסו משמעות כה רבה לשם כמו שהורים בני ימינו מתלבטים טרם נתינת השם לרך הנולד? האם השמות בתנ"ך באמת מייצגים אנשים אמיתיים או שמדובר בשמות בדויים?  אולי בכלל בשמות שנתן המחבר המקראי על מנת להדגיש נושאים מסויימים? ומאיפה קיבלו גיבורי התנך את שמותיהם ומה המשמעות של השמות הללו? על כך אני משוחח בפרק הזה עם חוקר המקרא שחר ענבר, חוקר המקרא.

השמות בתנ"ך (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page