top of page

חיי יעקב, והיה ה(י)עקב למישור (ד"ר חיים חיון)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בין גיבורי האומה המיתולוגיים שלנו ניתן למנות רבים- אברהם, יצחק, יוסף, משה, דוד ועוד ועוד...
אבל אחרי כלות הכל אנחנו נקראים "עם ישראל" – עמו של יעקב. מדוע דוקא יעקב? מדוע העם שלנו לא נקרא "בני אברהם" או "צאצאי דוד בן ישי"? מה יש בו בגיבור המקראי הזה שהוא הפך לאב הנבחר של "העם הנבחר"?
האם מדובר בגיבור קלאסי? האם מדובר בגיבור טראגי? אילו רמזים פיזר לנו הסופר המקראי על דמותו של יעקב, בטקסט עצמו? ומה אנו יכולים ללמוד מרמזים אילו?
בפרק זה של "עושים תנ"ך" אני משוחח עם ד"ר חיים חיון ממכללת סמינר הקיבוצים על דמותו של יעקב, הוא ישראל.

חיי יעקב, והיה ה(י)עקב למישור (ד"ר חיים חיון)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page