top of page

"בארץ ישראל קם העם היהודי" – האמנם? על ראשית ישראל (חלק 3) (פרופ' ישראל פינקלשטיין, ד"ר בעז סתוי)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בארץ ישראל קם העם היהודי, העם היהודאי, העם הישראלי, העם ה....?
לאחר שדנו בישראל הקדום הארכיאולוגי ובממלכת ישראל נשוחח בפרק זה אודות "ישראל המקראי" כפי שמשתקף בתנ"ך וננסה לבחון היכן ומתי התגבשה התפיסה אודות "עם ישראל" כפי שאנו מכירים אותו כיום.

בתכנית, ד"ר בעז סתוי ואנוכי מארחים פרופ' ישראל פינקלשטיין, חוקר מוביל בתום הארכיאולוגיה של הלבנט, ראש הקתדרה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות הברונזה והברזל באוניברסיטת ת"א, בין פרסומיו הרבים של פרופסור פינקלשטיין הספרים: "ראשית ישראל ארכיאולוגיה מקרא וזיכרון היסטורי" ו- "דוד ושלמה בין מציאות היסטורית למיתוס" אשר עוררו הדים רבים בעולם המחקר וכן בציבור הכללי.

"בארץ ישראל קם העם היהודי" – האמנם? על ראשית ישראל (חלק 3) (פרופ' ישראל פינקלשטיין, ד"ר בעז סתוי)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page