top of page

המלכה עתליה: סיפורה המרתק של המלכה הנשכחת אשר שלטה בממלכת יהודה (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

מלכים רבים מככבים במקרא. בממלכות ישראל ויהודה שלטו מעל ל -40 מלכים כמו שאול,שלמה וה"מלך של התנ"ך" - הלא הוא דוד. במקרא מוזכרות הרבה נשים חזקות כמו דבורה, יעל, חולדה - אך הן אינן מלכות. לעומת זאת, בעולם העתיק אנו דוקא מוצאים מלכות רמות מעלה: אם רק נביט דרומה למצרים נמצא את המלכות קליאופטרה וחתשפסות וישנן עוד דוגמאות רבות...
ואצלנו? האם לנו לא היתה מעולם מלכה חזקה? מלכה אם? "המלכה אליזבת הראשונה" היהודיה?
בפרק זה של "עושים תנ"ך" , שוחחתי עם חוקר המקרא שחר ענבר על המלכה עתליה - מלכת יהודה אשר רבים לא זוכרים את סיפורה המרתק וניסינו לתהות על יחסו של התנ"ך למלכוּת נשים.

המלכה עתליה: סיפורה המרתק של המלכה הנשכחת אשר שלטה בממלכת יהודה (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page