top of page

מלוכה VS כהונה: על החיבור המאתגר בין הדת והשלטון בתנ"ך – (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

כולנו מכירים את המלכים הגדולים של המקרא: שאול, דוד, שלמה, וחזקיהו, ומצד שני כמובן גם את הכהנים ואנשי הדת המפורסמים ובניהם שמואל, אלישע או אליהו.

אבל מה הם יחסי הגומלין בין שני המוסדות האלו?  האם הם יכולים "להתחבר"? איך יכולה להשפיע ולהתערב הדת בקבלת ההחלטות השילטוניות?  האם המלך ואיש הדת יכולים לגור בכפיפה אחת בארמון-מקדש משותפים?

בפרק זה של "עושים תנך" ניסיתי לענות על השאלות האלו יחד עם חוקר המקרא שחר ענבר, ושוחחנו על המתח והאיזונים שבין המונרכיה, התיאוקרטיה והמוסדות הדתיים דרך סיפורם של המלך יהואש והכהן יהוידע.

מלוכה VS כהונה: על החיבור המאתגר בין הדת והשלטון בתנ"ך – (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page