top of page

משה רבנו – גדול הנביאים – ההתחלה (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק הראשון בסדרה אודות גדול הנביאים משה רבנו, יותם והחוקר המקראי שחר ענבר סוקרים את תקופת חייו הראשונה של משה. האם הוא חצי אל? כיצד השפיעה עליו ילדותו בבית המלוכה? ומה הקשר בין ישו הנוצרי למשה רבנו?

משה רבנו – גדול הנביאים – ההתחלה (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page