[עושים תנ"ך] יציאת מצרים- מיתוס או מציאות היסטורית? (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (חלק א')

האם ניתן להתחקות אחרי מסלול יציאת מצרים והנדודים במדבר? או שמא מדובר באגדות עם? במיתוסים מומצאים וחסרי בסיס?
בפרק זה של עושים תנ"ך, פרופסור ישראל פינקלשטיין ואנוכי מנסים לתת מענה לשאלה המורכבת: האם יציאת מצרים, כפי שהיא מתוארת במקרא, אכן התרחשה במציאות?

[עושים תנ"ך] יציאת מצרים- מיתוס או מציאות היסטורית? (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (חלק א')
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

© 2020 רשת עושים היסטוריה