top of page

ארון הברית: הגביע הקדוש של העם היהודי (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

האם ארון הברית הינו בעל בסיס היסטורי כלשהו? האם מדובר באגדת עם? האם באמת היה אי פעם פריט קדוש שכזה? אם כן - האם באמת היו לו כוחות מאגיים ומסתוריים? איך הוא נראה ומה היה בו? ואולי השאלה המסקרנת מכולן - אם הוא אכן היה קיים, לאן הוא נעלם?

ארון הברית: הגביע הקדוש של העם היהודי (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page