[עושים תנ"ך] האם קיים יותר מתנ"ך אחד? (פרופ' נועם מזרחי)

בהנחה שעריכת התנ"ך התפרסה על פני שנים רבות מאוד, האם יש בידינו גרסאות עריכה קדומות יותר של הטקסט? מה אפשר ללמוד מהתרגומים העתיקים של הטקסט לגבי חלקים שנוספו או הושמטו בסופו של דבר מהנוסח המוכר לנו כיום?

[עושים תנ"ך] האם קיים יותר מתנ"ך אחד? (פרופ' נועם מזרחי)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

© 2020 רשת עושים היסטוריה