top of page

המבדיל בין קודש לחולי: על מחלות במקרא (פרופ' מאיר בר-אילן)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

"על המחלות הקדושות" : מחלות בתפיסה המודרנית באות לרוב בצמוד לרפואה. אז מתי אפשר לדבר על רפואה כמושג? אילו מחלות מוזכרות בתנ"ך? מדוע במקרא רוב המחלות המוזכרות הן מחלות עור ומין? מה אפשר ללמוד על אותם אנשים שחלו בעת העתיקה? האם ניתן לזהות את שמות המחלות המופיעות במקרא גם כמחלות בנות זמנינו? בפרק מתארח פרופ' מאיר בר אילן, מהמחלקה לתלמוד ולתולדות עם ישראל ומומחה בהיסטוריה חברתית ותרבותית של העת העתיקה מאוניברסיטת בר אילן.

המבדיל בין קודש לחולי: על מחלות במקרא (פרופ' מאיר בר-אילן)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page