top of page

יהושע וכיבוש הארץ (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

כפי שכבר סיפרנו, ההנחה המקובלת היום במחקר היא שסיפור יציאת מצריים לא אירעה בדיוק כפי שהטקסט המקראי מתאר לנו. אך מה לגבי סיפור כיבוש כנען? האם צבא מרופט ועייף הנודד שנות דור במדבר יכול בכלל להיות חלק ממסע כיבושים הרואי כפי שהטקסט מתאר אותו? איך ערב רב שכזה יכול היה לעמוד, אם בכלל, מול המבצרים החזקים של מלכי כנען ולהביסם? האם ניתן להתייחס לספר יהושע כמייצג אמת היסטורית כלשהי? ואם לא - האם בכל זאת משוקעים בה זיכרונות כלשהם מעבר צבאי מפואר? מה מקור הסיפור? בפרק זה, בו אני מארח את פרופ' ישראל פינקלשטיין מאונ' ת"א ננסה לברר שאלות מסובכות ומרתקות אלה לצד שאלות נוספות בנוגע לכיבוש ארץ כנען ע"י יהושוע בן-נון.

יהושע וכיבוש הארץ (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page