top of page

בצום – יום הכיפורים (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

חוקר המקרא שחר ענבר ואנוכי נדבר על היום הקדוש ביותר לעם היהודי. נפתח בשאלות העקרוניות קרי האם במקור היה מדובר ביום אחד? האם בתחילת הדרך היה אכן מדובר ביום קדוש? והאם מקורו בכלל ביהדות או בעמים סביב לנו? נמשיך ונדון בשאלה האם מדובר בכלל ביום האהבה היהודי המקורי ואילו טקסים היו נהוגים בבית המקדש ביום זה?

בצום – יום הכיפורים (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page