top of page

באנו חושך לגרש: הסיפור האמיתי מאחורי חנוכה (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

הפעם באנו חושך לגרש מכל הדברים שחשבתם שידעתם על חג החנוכה. האם נס פך השמן באמת קרה? האם המכבים נלחמו בכלל ביוונים? האם אכן מדובר היה במלחמת מעטים מול רבים? מי התחיל את המרד והאם בכלל ניצחנו בו? ולמה חז"ל ניסו לטשטש את ההיסטוריה סביב החג הזה?
בפרק מלא שמן זה מארח יותם את חוקר המקרא שחר ענבר, המתפקד כשמש בחנוכייה, וכדרכו שופך אור על האירועים ההיסטוריים והפעם מאחורי חג האורים.

באנו חושך לגרש: הסיפור האמיתי מאחורי חנוכה (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page