top of page

מממלכה למלוכה - הנהגה מלוכנית בעת העתיקה (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

על פי המקרא לאחר שבני ישראל כבשו את כנען והתיישבו בה, ואחרי כמה מאות שנים שבהם נלחמו באופן נקודתי באויבים מקומיים בעזרתם של השופטים, ביקשו להפוך לממלכה שבראשה עומד מלך: "כמו שאר העמים". המלכים המפורסמים ביותר הינם כמובן שלושת המלכים הראשונים של הממלכה המאוחדת: שאול, דוד ושלמה.

הפעם ננסה לענות יחד עם חוקר המקרא שחר ענבר על שאלות סביב מוסד המלוכה: למה חיכו בני ישראל כל כך הרבה זמן בכדי להמליך עליהם מלך? למה משה או יהושוע,אשר היו מנהיגים גדולים וידועים לא הוגדרו כמלכים ע"י עצמם, ע"י העם, ע"י האל או ע"י המחבר? מדוע השופטים בעצם לא הוגדרו כמלכים בתקופת ההתאקלמות בכנען? למה היה צורך להמתין לעלייתו של שאול? ומדוע מתעקש המחבר המקראי על הדרגתיות במעבר השלטון ממקומי למלוכני?

מממלכה למלוכה - הנהגה מלוכנית בעת העתיקה (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page