top of page

תנ"ך במוזיאון (ד"ר ערן אריה)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

את תקופת המקרא אנחנו פוגשים בדרך כלל בטקסט, כשאנחנו קוראים בתנ"ך. אבל איפה אפשר לחוש מבחינה פיזית את מה שקרה אז? איפה ניתן לפגוש את העת העתיקה בימינו? הפעם ב'עושים תנ"ך נארח את ד"ר ערן אריה, אוצר לארכיאולוגיה של ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית במוזיאון ישראל שיספר לנו איך עושים תנ"ך במוזיאון.

תנ"ך במוזיאון (ד"ר ערן אריה)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page