top of page

אונס דינה (שחר ענבר)

15.9.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

פעמים רבות דיברנו על אורח החיים בעולם העתיק - איך חשבו, מה היו החוקים, והזכרנו גם שאסור לנו לשפוט את בני התקופה כי הם חיו בעולם אחר - חומרית, תרבותית ומוסרית, עולם שנעלם. תפיסות שהיו ברורות ומקובלות בזמנו נראות לנו היום כמשהו אסור, גזעני, סקסיסטי ועוד. הרבה פעמים עלינו לקרוא את הסיפור כמו שהוא ולנסות להיכנס לנעליהן של אותן דמויות שחיו בתרבות שאיננה עוד. אחד הסיפורים הזוועתיים הוא סיפור אונס דינה. היום הסיפור היה מקבל כותרות אדומות וזועקות בעיתונות ובצדק. הפעם ב'עושים תנ"ך' הזמנו לאולפן את חוקר המקרא שחר ענבר כדי לדבר על המשמעויות הגלויות והנסתרות של אחד האירועים המזעזעים ביותר מתקופת המקרא.

אונס דינה (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page