top of page

לישראלים, יש יחסים סבוכים עם גוגל טרנסלייט: אנחנו צרכנים גדולים של תרגום אבל שירותי התרגום האוטומטיים מתקשים בתרגום שפות אחרות לעברית ואת העברית לשפות אחרות. בשנים האחרונות נרשמו כמה פריצות דרך טכנולוגיות שהפכו את שירותי התרגום למוצלחים ויעילים יותר אך במקביל הם הציפו שאלות חדשות בנוגע לאופן שבו מחשבים מבינים שפה ואפילו למלים שבהן אנחנו משתמשים. דיברתי על הנושא עם ד"ר עידו רמתי מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, שיחד עם עמיתו פרופ' עמית פינצ'בסקי, חקרו את הנושא.

עוד בפרק, פינה בחסות Windows 10, Dell ו Intel.

קישורים:

מאמרם של ד"ר רמתי ופרופ' פינצ'בסקי

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444817726951


חלום התרגום האוניברסלי הולך ומתקרב

28.6.21

הפודקאסט עושים טכנולוגיה עם ד"ר יובל דרור

לישראלים, יש יחסים סבוכים עם גוגל טרנסלייט: אנחנו צרכנים גדולים של תרגום אבל שירותי התרגום האוטומטיים מתקשים בתרגום שפות אחרות לעברית ואת העברית לשפות אחרות. בשנים האחרונות נרשמו כמה פריצות דרך טכנולוגיות שהפכו את שירותי התרגום למוצלחים ויעילים יותר אך במקביל הם הציפו שאלות חדשות בנוגע לאופן שבו מחשבים מבינים שפה ואפילו למלים שבהן אנחנו משתמשים. דיברתי על הנושא עם ד"ר עידו רמתי מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, שיחד עם עמיתו פרופ' עמית פינצ'בסקי, חקרו את הנושא.

עוד בפרק, פינה בחסות Windows 10, Dell ו Intel.

חלום התרגום האוניברסלי הולך ומתקרב
00:00 / 01:04

קישורים:

מאמרם של ד"ר רמתי ופרופ' פינצ'בסקי

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444817726951


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

חסויות הפרק

Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
bottom of page