top of page

לאורך רוב ההיסטוריה המתועדת בני האדם היו דתיים והאמינו באלוהים, יהיה אשר יהיה. באירופה היו תקופות ארוכות שבהן האפיפיור היה האדם החזק בעולם, אדם עם צבא, אדם שבשמו יצאו למלחמות. היום זה נשמע כמו חלום רחוק, כי במאתיים השנים האחרונות החברה המערבית עברה תהליך מהיר של חילון, אבל הדת לא נעלמה.
בעשורים האחרונים סוציולוגים וחוקרי תרבות מצביעים על העובדה שהשיח התיאולוגי והמיסטי מופיע בשדות שלכאורה מנוגדים לעולם הדת והאמונה. ואכן, דימויים, מטאפורות וטענות דתיות מתפשטים בעולם המדע והטכנולוגיה.
אבל האם מדע וטכנולוגיה הם ההפך מדת ואמונה? לא ממש. במובנים רבים הם המשכם המתבקש ודווקא בתקופה האחרונה הקשר בין הצדדים הולך ומתחזק עד שלרגע נדמה שטכנולוגיה היא עצמה סוג של דת; דת חילונית, אבל דת.

טכנולוגיה היא הדת החדשה

28.5.23

הפודקאסט עושים טכנולוגיה עם ד"ר יובל דרור

לאורך רוב ההיסטוריה המתועדת בני האדם היו דתיים והאמינו באלוהים, יהיה אשר יהיה. באירופה היו תקופות ארוכות שבהן האפיפיור היה האדם החזק בעולם, אדם עם צבא, אדם שבשמו יצאו למלחמות. היום זה נשמע כמו חלום רחוק, כי במאתיים השנים האחרונות החברה המערבית עברה תהליך מהיר של חילון, אבל הדת לא נעלמה.
בעשורים האחרונים סוציולוגים וחוקרי תרבות מצביעים על העובדה שהשיח התיאולוגי והמיסטי מופיע בשדות שלכאורה מנוגדים לעולם הדת והאמונה. ואכן, דימויים, מטאפורות וטענות דתיות מתפשטים בעולם המדע והטכנולוגיה.
אבל האם מדע וטכנולוגיה הם ההפך מדת ואמונה? לא ממש. במובנים רבים הם המשכם המתבקש ודווקא בתקופה האחרונה הקשר בין הצדדים הולך ומתחזק עד שלרגע נדמה שטכנולוגיה היא עצמה סוג של דת; דת חילונית, אבל דת.

טכנולוגיה היא הדת החדשה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

חסויות הפרק

Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
bottom of page