הגבול בין מציאות מוחשית לוירטואלית מיטשטש. היום אנחנו פוגשים את מעבדת החדשנות למציאות מדומה, את המצלמה שאתם עצמכם תרצו לענוד על דש הבגד, ועוד ערבוב בין פוליטיקה של ממשלות ושל חברות.

[עושים טכנולוגיה] הכל VR: איפה מוצאים את השחקנים הטובים ביותר, ומי עוקב אחריכם מדש הבגד

הגבול בין מציאות מוחשית לוירטואלית מיטשטש. היום אנחנו פוגשים את מעבדת החדשנות למציאות מדומה, את המצלמה שאתם עצמכם תרצו לענוד על דש הבגד, ועוד ערבוב בין פוליטיקה של ממשלות ושל חברות.

[עושים טכנולוגיה] הכל VR: איפה מוצאים את השחקנים הטובים ביותר, ומי עוקב אחריכם מדש הבגד
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

חסויות הפרק

© 2020 רשת עושים היסטוריה