top of page

[עושים היסטוריה] מארחת: מסתרי התודעה האנושית, עם פרופ' ליעד מודריק

14.10.20

[עושים היסטוריה] מארחת: מסתרי התודעה האנושית, עם פרופ' ליעד מודריק

איך חוקרים את התודעה האנושית, ומה אנחנו יודעים לומר על התופעה שאני ואתם חווים בכל שניה של ערות - ובכל זאת, אין שני חוקרים שמסכימים ביניהם על ההגדרה שלה? האם לבעלי חיים יש תודעה כמו זו שלנו, ואיזה תפקיד שיחקה התודעה בהתפתחות האבולוציונית שלנו? השאלות האלה יהיו במוקד השיחה שלי עם פרופ' ליעד מודריק: פרופסור חבר למדעי המוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוני' תל אביב, וראש המעבדה לחקר התודעה באוניברסיטה. ליעד היא יוצאת גלי צה"ל, והגישה את 'שעה היסטורית' המיתולוגית לצידו של פרופ' מיכאל הר סגור ותוכניות רבות אחרות.

[עושים היסטוריה] מארחת: מסתרי התודעה האנושית, עם פרופ' ליעד מודריק
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
הרשמה לרשימת תפוצה בדוא"ל | אפליקציית עושים היסטוריה (אנדרואיד) | iTunes
bottom of page