top of page

404: שוד השעונים, חלק ד' - האליבי המושלם

2.8.23

404: שוד השעונים, חלק ד' - האליבי המושלם

השם שהחוקרים מוצאים ב"מחסני תפוז" ברמלה מוביל אותם לאדם עם אליבי מושלם. כדי ליישב את הסתירה בין האליבי החזק לבין הראייה המשמעותית, אנחנו חוזרים להתחלה - ומנסים להבין איך התגלגלו חייו של האיש שכל הסימנים מעידים שהוא עומד מאחורי השוד.

תודה מיוחדת לפנינה גרי על הקלטת הציטוט של ארנה לידור

404: שוד השעונים, חלק ד' - האליבי המושלם
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
הרשמה לרשימת תפוצה בדוא"ל | אפליקציית עושים היסטוריה (אנדרואיד) | iTunes
bottom of page