[עושים היסטוריה] 181: כיצד עלה גן עדן השמיימה? חלק א'

המשבר הרוחני אצל היהודים, אותו תיארנו בחלקו הראשון של פרק, הוביל לשינוי בתפיסת התגמול: במקום גמול ארצי, 'כאן ועכשיו' גמול רוחני, בגן עדן שלאחר המוות. אך כיצד חדרה תפיסה זו, שאינה מופיעה בתנך, אל עולמנו המודרני? נספר על ספר איוב, הספרים החיצוניים (ובמיוחד ספר חנוך) והשפעתם על היהדות והנצרות המוקדמים.

[עושים היסטוריה] 181: כיצד עלה גן עדן השמיימה? חלק א'
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

חסויות הפרק