top of page

[עושים היסטוריה] 267: למה נוסעים בצד ימין? פרק מיוחד של "התשובה"

16.9.20

[עושים היסטוריה] 267: למה נוסעים בצד ימין? פרק מיוחד של "התשובה"

למה אנחנו נוסעים דווקא בצד ימין, ולא בצד שמאל כפי שמקובל בקולוניות בריטיות רבות לשעבר? פרק מיוחד של 'התשובה' של דורון פישלר, הכולל סוסים, מחצבות, רומאים, הודים ושיר בשוודית.

למה אנחנו נוסעים דווקא בימין, ולא בשמאל כפי שמקובל בקולוניות בריטיות רבות לשעבר? פרק מיוחד של הפודקאסט 'התשובה', כולל סוסים, מחצבות, רומאים, הודים ושיר בשוודית.

[עושים היסטוריה] 267: למה נוסעים בצד ימין? פרק מיוחד של "התשובה"
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
הרשמה לרשימת תפוצה בדוא"ל | אפליקציית עושים היסטוריה (אנדרואיד) | iTunes
bottom of page