top of page

[עושים רכב] האם תעשיית הרכב חסינה ממשברים?

27.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

העולם המוטורי נחשב לנוצץ וכוחני גם יחד מול אלה קיימים גם סיכונים כמו השקעות ענק ופיתוח שיכולות לקרוס, דעת קהל שלילית וביקורות בלתי אוהדת של הרגולציה העולמית לצד זה קיים גם גורם ההפתעה הבלתי צפוי בדמות משברי ענק. בפרק נדבר עם ניסים דואק על המשברים הגדולים של תעשיית הרכב והדרכים להתמודד איתם.

[עושים רכב] האם תעשיית הרכב חסינה ממשברים?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page