top of page

[עושים רכב] ביקורת וחופש ביטוי VS שחיתות בתעשיית הרכב

27.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

בתעשיית הרכב, המגלגלת מיליארד שקלים מדי שנה, אחד הכלים המשמעותיים בבניית דעת קהל היא עיתונות הרכב. מה תפקידה של עיתונות הרכב ולמה הוא כל כך חשוב? וגם, כיצד היא מתנהלת בעולם רווי ביצרים ואינטרסים? פגשתי את גיל מלמד, עיתונאי הרכב הלוחם בדרכים לשיחה נוקבת על התעשייה.

[עושים רכב] ביקורת וחופש ביטוי VS שחיתות בתעשיית הרכב
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page