top of page

[עושים רכב] המכוניות האייקוניות בקולנוע

27.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

עולם הקולנוע הוא אחד התחומים שמכוניות מרגישות בו בבית. במקרים מסוימים אפשר לומר שהן אפילו בעלות הבית. ההיסטוריה של הקולנוע ושל תעשיית הרכב שלובות זו בזו ובמקרים רבים שני העולמות הללו מנצלים או זה את זה לקידום עסקים ואינטרסים. בפרק הזה נדבר על הקשר התעשיות הללו ועל מכוניות אייקוניות בקולנוע, מכוניות שחלקן הפכו לאגדות.

[עושים רכב] המכוניות האייקוניות בקולנוע
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page