top of page

[עושים רכב] תעשיית הרכב בצל הקורונה

27.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

תעשיית הרכב היא אחד ממנועי הכלכלה הגדולים בעולם, וככזה אפקט הפרפר בדמות וירוס קורונה לא פוסח עליה וכבר יוצר נזק עצום שאת סופו לא ניתן לשער. את ההשפעות הרבות על עולם הרכב והתסריטים האפשריים שעלולים להתממש בהמשך שוחחתי עם קינן כהן, עורך וואלה רכב.

[עושים רכב] תעשיית הרכב בצל הקורונה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page