top of page

[עושים רכב] בית על גלגלים

27.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

המצאת הרכב איפשרה לאחד האדם לכסות מרחקים ארוכים בקלות ובמהירות יחסית, ובכך שינתה את האנושות. אבל יש מי שלקחו את העניין צעד אחד קדימה, ומשתמשים ברכב כבית נייד - מוטורהום. בין אם זה בטיולים ארוכים בני חודש ויותר ובין אם כבית קבע של ממש, אין ספק כי התופעה הופכת לנפוצה יותר ויותר. רמי גלבוע, כתב השטח של וואלה, הצטרף אלינו בפרק זה כדי לספר על האפשרויות השונות בעולם הבתים על גלגלים ועל חוויותיו שלו מרחבי העולם.

[עושים רכב] בית על גלגלים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page