top of page

המעז מנצח: פלגות הלילה המיוחדות

2.1.22

פודקאסט סיפורים מהניידת

בשנת 38', אורד צ'רלס ווינגיט, קצין בריטי צעיר ובעל תעוזה,ייסד את פלגות הלילה המיוחדות (פל"מ)- יחידה צבאית מיוחדת שפעלה בצפון ארץ ישראל במהלך שיאו של המרד הערבי. ד"ר שלומי שטרית, ראש מדור היסטוריה ומורשת במשטרת ישראל, מסביר לנו על ווינגייט כדמות שנויה במחלוקת ועל קריאת התיגר המושכלת שלו על עקרונות תורת הלחימה הבריטית בת הזמן. במידה רבה, פלגות הלילה היוו בסיס לשיטות המשמשות את יחידות הקומנדו הצה"ליות עד היום.

המעז מנצח: פלגות הלילה המיוחדות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page