top of page

[עושים פשיעה] ענת אלימלך ודוד אפוטה: מי הזיז את האקדח?

6.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

בפרק הקודם שוחחנו על ההליך המשפטי שיזמה משפחתה של ענת אלימלך ז"ל על מנת להוכיח בקביעה משפטית שהיא זו שנרצחה, ולא זו שרצחה. הליך שהסתיים בקביעה הנחרצת שאכן, דוד אפוטה הוא הרוצח.אבל שאלה מרכזית נוספת, היא: כיצד הגיע האקדח אל ידה של ענת, אם היא לא הייתה זו שירתה?ניר אלימלך, אחיה של ענת ז"ל, תיאר בפניי את הימים שקדמו לרצח, וכמובן את המאבק המשפטי שניהלו הוא ואביו, שנים לאחר הרצח שנגע גם לשאלה הזו. שמעתי ממנו גם- מה יש לו לומר על תופעת רצח נשים?



האזנה נעימה,דנה.

[עושים פשיעה] ענת אלימלך ודוד אפוטה: מי הזיז את האקדח?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page