top of page

מלחמה כבדת ימים- פרק מיוחד על מלחמת יוה"כ

3.10.22

פודקאסט שעת מלחמה

כל מי ששמע את הצפירות בשעה שתיים בצוהוריים- שבת, יום הכיפורים, 6 באוקטובר 1973 לא ישכח את הרגע.

מלחמת יום הכיפורים הייתה מהקשות ומהגורליות במלחמות ישראל. והיא לא מרפה על אף כל השנים שעברו. רבים לא שבו משדות הקרב. רבים חזרו אחרים משהיו קודם לפרוץ המלחמה.

לקראת יום הכיפורים תשפ"ג, ייחדנו פרק מיוחד עם לוחמים ומפקדים במלחמת יום הכיפורים - לקט מתוך הראיונות שעלו ב"שעת מלחמה" ואחרים שיעלו בקרוב.

מלחמה כבדת ימים- פרק מיוחד על מלחמת יוה"כ
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
bottom of page