top of page

פרק 4: האליבי המושלם

מלב3_edited.png

השם שהחוקרים מוצאים ב"מחסני תפוז" ברמלה מוביל אותם לאדם עם אליבי מושלם. כדי ליישב את הסתירה בין האליבי החזק לבין הראייה המשמעותית, אנחנו חוזרים להתחלה - ומנסים להבין איך התגלגלו חייו של האיש שכל הסימנים מעידים שהוא עומד מאחורי השוד.

תודה מיוחדת לפנינה גרי על הקלטת הציטוט של ארנה לידור

פרק 4: האליבי המושלםפרק 4: האליבי המושלם
00:00 / 01:04
bottom of page