top of page

אחיות למסע - חדשנות בסיעוד

רפואה אינה מורכבת רק מרופאים ורופאות, אלא גם מכל הצוות המטפל, שדואג למטופלים בין אם בבתי החולים ובין אם בקהילה.
אתי רוזנברג, מנהלת המחלקה לפיתוח ולחדשנות באֲחָיוּת בשירותי בריאות כללית, מספרת על חשיבות הקשב במקצוע, שזה עתה שינה את שמו מ"סיעוד" ל"אֲחָיוּת", על היכולת להמציא, לאלתר ולתת מענה ועל הובלת חידושים בעולם שנדמה עד כה כשמרני.

אחיות למסע - חדשנות בסיעוד
bottom of page