top of page

[בגרות דרך האוזניים] (מלכים א', פרק י"ב) פילוג ממלכות יהודה וישראל

23.8.21

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

המורה לתנ"ך פלורה ויניצקי ורן לוי משוחחים על עומק הפילוג בין שתי הממלכות: הנתק המדיני בין שתי הבירות, והנתק הפולחני-דתי בעקבות הקמת המקדשים בדן ובבית-אל.

בגרות דרך האוזניים הוא פרויקט משותף של רכס פרויקטים חינוכיים ושל פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. הפודקאסט מיועד לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות.

האזנה נעימה!
רן

[בגרות דרך האוזניים] (מלכים א', פרק י"ב) פילוג ממלכות יהודה וישראל
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page