top of page

[בגרות דרך האוזניים] חלק ב' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת

23.8.21

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

המורה לתנ"ך פלורה ויניצקי ורן לוי משוחחים על חלקו השני של פרק ג' במגילת קהלת. מדוע האדם אינו מותר (עדיף) על הבהמה, ומדוע טוען קהלת שאין משפט צדק? ולבסוף, שאלה מטלטלת: אם הייתה לכם ברירה, האם תעדיפו להיוולד כבני אדם – על היסורים והבעיות הנובעים משכלנו, או דווקא להיוולד כחיות נטולות דאגות ומודעות?…

בגרות דרך האוזניים הוא פרויקט משותף של רכס פרויקטים חינוכיים ושל פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. הפודקאסט מיועד לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות.

[בגרות דרך האוזניים] חלק ב' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page