top of page

זיכרון דיגיטלי - מה עולה בגורלו של מידע אישי לאחר המוות?

13.12.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

מה קורה למידע אישי מקוון שנשאר לאחר מותנו? למי יש גישה למידע שהשאירו קרובינו שנפטרו ומה אנחנו יכולים לעשות איתו? הפעם ב'עושים ת'מוות' ממשיכים את השיחה עם ד"ר טל מורס שיספר גם מה המדיניות של חברות ענק כמו גוגל ופייסבוק לגבי אדם שרוצה למחוק מידע אישי ששמור אצלן, ואילו כלים טכנולוגיים לניהול המידע הזה הן מציעות לאחר מותו של אדם.

זיכרון דיגיטלי - מה עולה בגורלו של מידע אישי לאחר המוות?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page