top of page

ובסוף לקט את עצמיי"- קבורת ארץ ישראל"

8.3.23

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

לפי המסורת היהודית, קבורת ארץ ישראל הייתה נהוגה בתקופת המשנה והתלמוד. הנפטר נקבר באדמה בקבורת שדה רגילה בטקס יהודי, אך ללא הצבת מצבה. בחלוף שנה, מלקטים את עצמות הנפטר ומעבירים למתחם גלוסקמאות סמוך, למנוחת עולמים בחלקה משפחתית.בפרק זה יספר הרב רפי אוסטרוף, על הליך קבורה מיוחד זה,ועל הפתרונות שהוא מציע.

ובסוף לקט את עצמיי"- קבורת ארץ ישראל"
00:00 / 01:04

https://kvurat-eretz-isr.org.il/

אתר קבורה ישראלית- 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page