top of page

כשהמשבר דופק בדלת

26.3.23

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

רוב חייו עסק שי פורת בניהול משברים. עבד עם פוליטיקאים, מדינות, חברות ועוד.
אך אפילו ניסיונו הרב בניהול משברים של אחרים, לא הצליח להכין אותו לקושי שהגיע עם המשבר האישי שלו, כשבנו יובל חלה בסרטן.
בפרק זה, יספר שי על יובל, על דרכי התמודדות עם משברים, וישתף ביצירה שנבעה דווקא מתוך השבר.

כשהמשבר דופק בדלת
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page